Kvinnojour

Ingen ska behöva känna sig rädd eller hotad. Ingen ska bli slagen, våldtagen eller tvingad till sexuella handlingar. Därför har vi olika insatser riktade till både våldsutsatta och våldsutövare. Behöver du hjälp och stöd?

Ring alltid 112 om du befinner dig i en akut situation.

Individ och familjeomsorgen

Telefon: 054 - 51 51 85, Telefontid 08.30 - 16.30

Kontakta mottagningsenheten på individ och familjeomsorgen i Hammarö. Där jobbar socialsekreterare som erbjuder hjälp och stöd utifrån din situation.

Socialjouren

Telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Söndag - torsdag klockan 16.30-24.00, beredskap i hemmet fram till klockan 06.00
Fredag - lördag klockan 16.00-01.30, beredskap i hemmet hela dygnet

Brottsofferjouren Värmland

Telefon 054-18 28 88
Kontakten med brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte.

Alla Kvinnors Hus (kvinnojouren Karlstad)

Telefon 054-18 30 34, e-post: akh.karlstad@roks.se
Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.

Samtalsakuten 

Samtalsakuten vänder sig till kvinnor och män. Har du drabbats av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv? Då kan Samtalsakuten erbjuda dig en möjlighet att bearbeta och samtala om den uppkomna krisen.

Vi har förstärkt sekretess och vi för inga journaler. Varje besök pågår i 50 minuter och kostar 120 kr vilket betalas kontant eller via Swish. Du har möjlighet till max åtta samtal.

Kontakta samtalsakuten

Din första kontakt sker via vår telefonsvarare, telefon 054-18 00 50, tala in ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp upp så snart som möjligt. Du kan även ta kontakt med oss via e-post: samtalsakuten@karlstad.se

Observera att vid kontakt via e-post gäller inte förstärkt sekretess.

Sidan uppdaterad: 2021-08-20