Digitalt anhörigstöd

På den här sidan hittar du information om de digitala anhörigstöden En bra plats och Demenslotsen.

En bra plats

En bra plats är en e-tjänst som gör att du kan ta del av anhörigstöd när du själv vill och kan.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som anhörig relevant information kring din närstående som har fått minnesproblematik, kognitiva svårigheter eller en demenssjukdom.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-05-30