Livsmedel

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för den offentliga livsmedelskontrollen i Hammarö kommun.

Äpplen i olika färger.

Kontrollen består främst av information och rådgivning, registrering av livsmedelslokaler, inspektion av verksamheter, undersökning och provtagning, granskning av egenkontroll samt utredning vid matförgiftning.

Varför kontroll?

En bristfällig livsmedelshantering kan få stora konsekvenser för många människor. Man räknar med att cirka en halv miljon människor blir matförgiftade i Sverige varje år, i eller utanför hemmet.
Därför behövs en livsmedelstillsyn så att konsumenterna kan köpa säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Vid kontrollen tittar vi även på märkning och information, som varit ett mycket aktuellt område under de senaste åren. Detta för att konsumenten ska kunna lita på den information som ges och inte riskera att exempelvis bli sjuk på grund av felaktig märkning.

I livsmedelslagstiftningen finns bestämmelser om hur livsmedel ska hanteras i yrkesmässig verksamhet.

På Hammarö finns idag cirka 90 livsmedelsanläggningar, med olika typer av verksamhet och storlek.
En anläggning kan vara allt från en restaurang, butik, skolkök till enklare kiosk- eller caféverksamhet.

Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen om du vill veta mer om livsmedelstillsynen!  

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-07-04