Skadedjur

Skadedjur är djur och insekter som kan orsaka en smittorisk eller annan hälsorisk. Normalt hör inte grävlingar, fåglar och katter dit.

Kommunen har inga skadeutrotare.
Har du problem med skadeinsekter, råttor eller liknande, ska du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Ofta har man ett avtal med något sådant företag genom sin hemförsäkring.

Hyr du din bostad ska du alltid vända dig till din hyresvärd. Får du ingen hjälp, kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen och lämna ett klagomål.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-13