Bygga

Planerar du att bygga något? Ta då först reda på om du behöver bygglov, om åtgärden kräver en anmälan eller om du kan börja bygga direkt.

Personer som bygger.

I Boverkets broschyr ”Får jag bygga?” finns en vägledning. När du väl bestämt dig, läs gärna mer i brochyren "Information till dig som ska bygga".

Att ansöka eller anmäla

Om det du planerar att göra, kräver en ansökan eller en anmälan, gör du det enklast genom att använda våra e-tjänster för att hantera byggärenden.

Läs gärna mer om att anmäla eller ansöka här.

Strandskydd

Om du vill bygga nära vattendrag, kan du även behöva ansöka om dispens från strandskyddsreglerna.
Strandskyddet gäller mellan 100 och 300 meter från vattendrag på Hammarö.
Strandskyddsdispens för byggnation, söker du enklast via vår e-tjänst

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på belastning och årstid.
På våren är handläggningstiden ofta längre, eftersom fler ansökningar kommer in. Handläggningstiden är vanligen mellan 3 och 8 veckor, från det att en komplett ansökan har kommit in.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden. Här kan du se sammanträdestider.
Många ärenden beslutas direkt av bygglovshandläggaren, men vissa ärenden behandlas alltid av nämnden. Det gäller ärenden om förhandsbesked, strandskyddsdispens och nybyggnad utanför planlagt område.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-03