FAQ - Vanliga frågor från företagare

Jag vill starta ett eget livsmedelsföretag. Vilka krav ställer ni?

Livsmedelsföretag ska registrera sig hos miljö- och byggnadsnämnden, innan de kan starta.
Detta innebär att de flesta verksamheter inte förprövas och att du som livsmedelsföretagare själv måste ta ett större ansvar för att verksamheten uppfyller de krav som livsmedelslagstiftningen ställer.
Till dessa verksamheter kan miljö- och byggnadsnämnden endast lämna generella råd om till exempel utformningen av lokaler.
Behöver du mer detaljerad hjälp, får du kontakta en konsult som kan hjälpa dig.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som (med eller utan vinstsyfte) bedriver någon typ av livsmedelsverksamhet.
Även privatpersoner och ideella föreningar kan alltså räknas som livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet.
Exempelvis är en restaurang och en butik anläggningar, men även ett marknadsstånd, ett importkontor och ett transportfordon kan vara en livsmedelsanläggning.
Ett livsmedelsföretag kan omfatta en eller flera anläggningar.

Ska min verksamhet registreras eller godkännas?

De allra flesta verksamheter ska, från och med 1 december 2009, registreras.
Detta gäller till exempel restauranger, pizzerior och butiker.

Verksamheter som omfattas av EG-förordningen nr 853/2004 (animaliska produkter) ska däremot fortfarande godkännas. Detta gäller till exempel styckanläggningar, slakterier och mejerier. Tillsynen på anläggningar som är godkända enligt 853, har sedan 2014 tagits över av Livsmedelsverket.

Det är miljö- och byggförvaltningen som gör den slutliga bedömningen om verksamheten ska godkännas eller registreras.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen, för att reda ut hur det blir för just dig.

Vad krävs för att registrera eller få en verksamhet godkänd?

Lokalen måste uppfylla alla lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och ha ett fungerande system för egenkontroll.
Detta gäller både för verksamheter som ska registreras eller godkännas.
Den enda skillnaden är att det inte görs någon förprövning för en registrerad verksamhet. Att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav kontrolleras vid det första tillsynsbesöket.
En verksamhet som godkänns, slutbesiktigas innan verksamheten får starta.

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?

Det är verksamheten som ska registreras, inte lokalen.

Det betyder att du som tar över en verksamhet, måste anmäla verksamheten för registrering hos miljö- och byggnadsnämnden, precis som om det vore en ny anläggning.
Detta gäller alltså även om verksamheten tidigare varit registrerad!

Om verksamheten är registrerad sedan tidigare, kan du ta reda på vilken verksamhet som varit i lokalen samt ta del av resultaten från den senaste inspektionen. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få veta mer.

Min livsmedelsverksamhet blir kortvarig, vad behöver jag ansöka om?

Även om din verksamhet pågår en kortare tid, till exempel matförsäljning under en marknad eller ett sommarcafé, kan du vara skyldig att anmäla dig för registrering hos miljö- och byggnadsnämnden.
Läs gärna mer om tillfällig livsmedelsverksamhet här.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-03-24