Sankt Olofs gryta

På Grytudden finner man "Sankt Olofs gryta". Det är en så kallad jättegryta från istidens slutskede.

klippor i förgrunden och Vänern i bakgrunden

En jättegryta bildas

En jättegryta är en grop i urberget. Den bildades då en sten eller grus sattes i rotation då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av förra istiden och på så vis bildade en grop i urberget.
 

Offerkälla

Grytan ingår i en kategori offerkällor, vilka bär helgonet Olofs namn. Pilgrimerna kom med båtar över Vänern och offrade mynt i offerkällan av tacksamhet över att ha klarat sjöfärden. Därefter begav man sig till Hammarö kyrka, i vars närhet man kunde övernatta, för att sen fortsätta pilgrimsfärden med Nidaros (Trondheim) som mål.
 

Pilgrimsleden i Klarälvdalen

Vid Sankt Olofs gryta börjar även pilgrimsleden som går genom Klarälvdalen. Det är en medeltida pilgrimsled från Sankt Olofsgryta till Olav den heliges grav i Trondheim (dåvarande Nidaros), Norge.
Sidan uppdaterad: 2023-03-20