Om webbplatsen

Här kan du bland annat läsa om hur denna webbplats hanterar cookies och personuppgifter. Du hittar också information om funktioner såsom moderering av kommentarer, hjälpfunktioner och prenumerationer på webbplatsen.

Hammarö kommun är en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Alla handlingar inklusive personuppgifter, som lämnas in till Hammarö kommun kan därmed komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och kan därför inte lämnas ut.  

Sidan uppdaterad: 2021-04-21