Äldre, senior

Hammarös äldre och seniorer ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Här hittar du bland annat information om boende, aktiviteter, demens och mötesplatser.

Äldre man och kvinna sitter vid vattnet, kvinnan håller i en engångsmugg
Människor i samspråk på träffpunkt för äldre på trygghetsboendet
Sidan uppdaterad: 2023-10-27