Demensvård

Dagverksamhet för person med demenssjukdom

Dagverksamheten för demenssjuka finns på Silviagården på Djupängen.
Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i Hammarö kommun. Personen ska bo i eget boende tillsammans med maka/make eller vara ensamboende. Man kan samtidigt ha hjälp av hemtjänst. 
 

Anhörigcafé

Första måndagen varje månad har vi anhörigcafè på Silviagården där du som anhörig eller närstående till en person med en demenssjukdom kan komma och få träffa andra i samma situation. På träffarna samtalar vi och utbyter information samt att ni får tips, råd och stöd av demensteamet som kommer finnas på plats. Vi har öppet mellan 14:30-16:00. 

Obs! På grund av Corona så är anhörigcafet för närvarande stängt. 

Syftet med dagverksamheten är att ge livskvalité genom att:

  • så långt det är möjligt ge en individuell skräddarsydd aktivering i kombination med social samvaro
  • ge mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden
  • öka möjligheten till att bromsa en snabb försämring och passivisering i demenssjukdomen
  • öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet
  • ge avlösning och stöd till anhöriga.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-03-23