Hälsa och rehabilitering

Hemsjukvården i Hammarö kommun är en integrerad del i omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Hemsjukvården ges i den enskildes hem och i kommunens särskilda boenden. Verksamheten regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

_L1_4551.jpg
I den kommunala hemsjukvården arbetar distriktssjuksköterskor/ sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt undersköterskor/vårdbiträden.
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker sjukvård av god kvalité.  

Lex Maria

MAS ansvarar också för rutiner att hantera avvikelser och klagomål gällande hälso- och sjukvårdsfrågor. Detta innebär att MAS utreder och anmäler Lex Maria-ärenden, det vill säga om en vårdtagare utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling.
 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-05-04