Starta ny verksamhet

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag måste du följa vissa regler. Livsmedel som du överlämnar till dina kunder ska vara säkra. Du ska också se till att dina kunder vet vad de får. Här får du information om vad du bör tänka på när du ska starta din verksamhet.

Bild på restaurang mat

Företag

Ditt företag måste, i de flesta fall, registreras hos kontrollmyndigheten i kommunen där verksamheten planeras, innan du kan starta med din livsmedelsverksamhet.

I Hammarö kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som är kontrollmyndighet.

Även om ditt företag bara övertar en redan befintlig lokal, måste du anmäla dig för registrering hos kontrollmyndigheten.

Registrering

De flesta typer av livsmedelsföretag ska alltså registreras, till exempel restauranger, pizzerior och butiker.
Detta gäller även för kommunala verksamheter, som skolkök och liknande.

Registreringen görs efter att din anmälan har kommit in till kontrollmyndigheten. Därefter skickas ett registreringsbevis ut.

Tänk på att en registrerad verksamhet får påbörjas tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in.

Versamheten kontrolleras sedan vid det första tillsynsbesöket.
Företaget ska då uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på egenkontrollprogram och utformning av lokalen.

Godkännande

Vissa typer av verksamheter kräver fortfarande ett godkännande, till exempel slakterier, styckanläggingar och mejerier.
Kontrollmyndighet för den typen av anläggningar är Livsmedelsverket. Om du tror att din verksamhet måste godkännas, ska du vända dig dit.

Slutbesiktning

Registrering
I samband med en anmälan för registrering, görs ingen slutbesiktning innan verksamheten får starta.

Kontrollen av att verksamheten och lokalen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav, görs istället vid det första tillsynsbesöket.
Det innebär att du själv måste se till att din verksamhet uppfyller kraven, innan du startar. 

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är godkänd eller registrerad?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller har gjort en registrering, riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor.
Exakt hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning.

För landsting, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Vad händer om man ändrar en verksamhet utan att anmäla detta?

Anmäler du inte en förändring som innebär att organisationsnumret ändras, riskerar du att få betala en sanktionsavgift.
Sanktionsavgiften är på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor, beroende på verksamhetens omsättning.

För regioner, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Övriga du ofta behöver kontakta

Det finns även andra myndigheter som du kan behöva kontakta, när du vill starta en livmedelsverksamhet:

  • Byggnadsinspektören – vid ombyggnation, vid ändrad användning av lokaler och ventilation, skyltar på fasad etc.
  • Skattemyndigheten – f-skatt, momsredovisning osv.
  • Alkoholhandläggaren – om du vill servera alkohol.
  • Sotare - angående ventilation.
  • Räddningstjänsten - om du ska hantera gas, ex. gasolspis eller grill.
  • Polisen - tillstånd att anordna offentliga tillställningar, som exempelvis dans.


Tänk på att listan här ovanför kanske inte är komplett. Du måste själv ta reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet!  

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-06-29