Registrering & godkännande

Ska din verksamhet registreras eller godkännas?

De flesta verksamheter ska registreras. Detta gäller till exempel restauranger, pizzerior, caféer och butiker. 
Vid registreringen får man starta verksamheten tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in till miljö- och byggnadsnämnden.

Krav på godkännande gäller fortfarande verksamheter som omfattas av krav enligt EG-förordning nr 853/2004 (animaliska livsmedel), till exempel styckanläggningar och mejerier.
För denna typ av anläggningar är Livsmedelsverket kontrollmyndighet.

Vad krävs för att få en anläggning registrerad?

För att registrera verksamheten krävs endast att du skickar in en anmälan och att kontrollmyndigheten bedömer att det är en sådan verksamhet som måste registreras.

Att en registrerad verksamhet uppfyller kraven i lagstiftningen kontrolleras vid den första inspektionen, som oftast görs i nära anslutning till registreringen.

En livsmedelsanläggning måste uppfylla alla lokalkrav (till exempel lämplig utformning, utrustning, material) enligt livsmedelslagstiftningen och du ska ha gjort en faroanalys samt ha ett fungerande egenkontrollprogram för din verksamhet.

Avgift för registering

I samband med anmälan för registrering av din livsmedelsanläggning, kommer en avgift tas ut.
För tillfället är registreringsavgiften 1 389 kronor.

Kontrollavgift

I samband med registrering kommer livsmedelsanläggningen att riskklassas och tilldelas en kontrollfrekvens.
Verksamheten betalar sedan för kontrollen i efterskott och för den tid som lagts ner.

För information om avgifter i samband med godkännande, kontakta Livsmedelsverket.

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är godkänd eller registrerad?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering, riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan
5 000 kronor och 75 000 kronor
Exakt hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning.

För regioner, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-06-13