Closer to Job

Closer to Job är ett metodutvecklingsprojekt med finansiering från Leader Närheten som företaget Atwrk driver tillsammans Hammarö, Forshaga, Grums, Kil och Karlstads kommun. Syftet med projektet är att göra ungdomar och utrikesfödda mer anställningsbara genom träning och utbildning.

Ökar anställningsbarheten hos unga

Projektet tar fram, utvecklar och testar nya metoder för att öka anställningsbarheten hos unga och utrikesfödda. Målet är att göra ungdomar och utrikesfödda mer anställningsbara, bland annat genom samarbete tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet. Under 2020 utbildades över 600 unga som nu kommer att ha sitt första feriejobb. Arbetsplats Hammarö (APH) jobbar för att hitta en metod för att hjälpa fler människor ut i praktik, bland annat tillsammans med företagare.

Läs mer om Arbetsplats Hammarö här.

Läs mer om Closer to Job här. 

Film: Arvid berättar om sitt deltagande i Closer to Job

Sidan uppdaterad: 2021-03-29