Arbetsplats Hammarö

Arbetsplats Hammarö (APH) är kommunens arbetsmarknadsenhet och ansvarar för kommunens åtgärder för sysselsättning. Vi arbetar bland annat med stöd till egen försörjning för Hammaröbor som har kontakt med Individ- och familjeomsorgen samt andra arbetsmarknadsfrågor. Förutom praktik, arbetsträning och liknande uppdrag arbetar vi bland annat även med feriearbete för ungdomar.

Inom enheten finns arbetsledare och arbetskonsulenter som arbetar för att fler personer skall ges en möjlighet till aktivitet och sysselsättning och för att hjälpa de personer som kommer till oss att gå vidare till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi har kontakt med andra enheter inom kommunen, där vi kan ha en möjlighet att skapa en sysselsättning som exempelvis praktik. Vi har även samarbeten utanför kommunens verksamheter. 

Arbetslag inom APH

Arbetsplats Hammarö har flera arbetslag med arbetsledare som leder och fördelar arbetet.

Hammarö Hemservice

Hammarö Hemservice utför taxiverksamhet till viss omsorg i kommunen.
Utför biståndsbedömda insatser så som: utkörning av matlådor, inhandling av dagligvaror, inhämtning och utkörning av tvätt till äldre personer. 

Djupängens tvätteri

Utför tvätt av arbetskläder för personal på Djupängens äldreboende samt hemtjänstpersonal. Tvätteriet hanterar även tvätt åt boende på Djupängens äldreboende och övriga äldre i ordinärt boende med biståndbedömd insats. 

Servicegruppen Sätterstrand

Yttre service utför arbete i kommunens skog där de bland annat siktröjer och gallrar för att skogen ska växa ordentligt. Dessutom utförs bl.a. gräsklippning, snöröjning och halkbekämpning på flera områden inom kommunen. Även vissa transportuppdrag utförs.

Möbelbanken 

Hanterar kommunens interna möbellager samt utför vissa interna uppdrag. 

Övrigt inom APH

Feriearbete för ungdomar

Ungdomar folkbokförda i Hammarö kommun ges årligen möjlighet att feriearbeta inom kommunal verksamhet. Samordning och administration kring placeringar och framtagande av platserna sköts av arbetskonsulenterna.

Om du har frågor kring vilka möjligheter som finns inom Arbetsplats Hammarö, har din kontakt på Individ- och familjeomsorgen mer information. Om du vill kan du ringa oss via Hammarö kommuns Kontaktcenter 054-515000.

Sidan uppdaterad: 2022-11-23