Arbetsplats Hammarö

Arbetsplats Hammarö (APH) är kommunens arbetsmarknadsenhet och ansvarar för kommunens åtgärder för sysselsättning. Vi arbetar med sysselsättning för Hammaröbor som har kontakt med Individ- och familjeomsorgen eller med Arbetsförmedlingen. Förutom praktik, sysselsättningsfas, arbetsträning och liknande uppdrag arbetar vi bland annat även med sommarjobb för ungdomar.

Inom enheten finns arbetsledare och arbetskonsulenter som arbetar för att fler personer skall ges en möjlighet till aktivitet och sysselsättning och för att hjälpa de personer som kommer till oss att gå vidare till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi har kontakt med andra enheter inom kommunen, där vi kan ha en möjlighet att skapa en sysselsättning som exempelvis praktik. Vi har även samarbeten utanför kommunens verksamheter.

Arbetslag inom APH

Arbetsplats Hammarö har fem arbetslag med varsin arbetsledare som leder och fördelar arbetet.

Hammarö Hemservice

Hammarö Hemservice utför taxiverksamhet till viss omsorg i kommunen, kör ut matlådor till äldre personer, handlar dagligvaror och utför vaktmästaruppgifter på vissa boenden. De hjälper också äldre med mindre göromål, så kallad fixartjänst, som bland annat innebär att de tvättar åt brukare inom hemtjänst och erbjuder lokalvård och mycket mer.

Yttre Service

Yttre service utför arbete i kommunens skog där de bland annat siktröjer och gallrar för att skogen ska växa ordentligt. Dessutom utförs gräsklippning, snöröjning och halkbekämpning på flera områden inom kommunen. Även vissa transportuppdrag erbjuds.

Servicegruppen Sätterstrand

Servicegruppen sköter om yttre skötsel på och kring Sätterstrand Business Park. Gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning, beskärning av träd och mer därtill är uppgifter som utförs av arbetslaget.

Hägensberg Snickeri

Snickeriet bygger det mesta som går att bygga i trä; bänkar, bord, blomlådor, bryggor, bodar, vindskydd och mycket mer.

Byggteamet

Byggteamet utför diverse bygguppdrag inom kommunens verksamheter och har bland annat byggt det nya skolmuseet vid hembygdsgården på Lövnäs.

Övrigt inom APH

Sommarjobb för unga

Ungdomar som är 16 och 17 år ges möjlighet att sommarjobba inom kommunal verksamhet och hos ett antal externa aktörer. Samordning och administration kring alla placeringar och framtagande av platserna sköts av arbetskonsulenterna. 

Värmlands framtid

Ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden), kallat ”Värmlands Framtid”, som är ett regionalt projekt med lokal förankring, riktar sig till boende på Hammarö i åldrarna (16-) 18-24 år. Fokus är att personer i åldersgruppen, som avslutat gymnasiestudierna i förtid alternativt avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg, ska återgå till utbildning eller komma i arbete. Projektet pågår till december 2017 och i projektet arbetar en ungdomskonsulent.

Samspelet: Porten

Under 2016 startas ett nytt projekt som kallas Porten i samarbete med Karlstads kommun. Projektet fokuserar på supported employment som innebär stöd till både arbetsgivare och deltagare vilket ger stora möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning.

Om du har frågor kring vilka möjligheter som finns inom Arbetsplats Hammarö, har din kontakt på socialtjänsten eller arbetsförmedlingen mer information. Om du vill kan du ringa direkt till oss via Hammarö kommuns Kontaktcenter 054-515000.

Sidan uppdaterad: 2020-12-21