Kommunal mark

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens markreserv. Vi ansvarar bland annat för försäljning av kommunens mark, arrenden, köp av mark och hantering av den kommunala tomtkön.

Solen skiner över strandängar med vattendrag i förgrunden.

En del av kommunens mark upplåts till andra, exempelvis till företag och privatpersoner genom tomträttsavtal eller arrenden. Vad det är för typ av arrende är beroende av vad marken ska användas för. Det finns jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för arrendefrågor. Hammarö kommun gör inga nya upplåtelser av bostadsarrenden, de upplåtelser som finns idag löper dock vidare.   

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-08-25