Gator och vägar

I Hammarö kommun har vi 32 mil bilväg och 4,5 mil gång- och cykelväg. 20 mil av bilvägarna är kommunala, 10 mil enskilda och 2 mil av vägarna är Trafikverkets. Vi arbetar året runt för att dessa vägar ska vara säkra. Här kan du läsa mer om renhållning, gatubelysning, snö- och halkbekämpning, beläggningsarbeten och liknande.

Asfaltering av väg
 
Sidan uppdaterad: 2023-04-12