Gator och vägar

Asfaltering av väg
I Hammarö kommun har vi 32 mil bilväg och 4,5 mil gång- och cykelväg. 20 mil av bilvägarna är kommunala, 10 mil enskilda och 2 mil av vägarna är Trafikverkets. Vi arbetar året runt för att de kommunala vägarna ska vara säkra. 

 

Här i boxarna hittar du information om våra vanligaste frågor och ärenden. 

Sidan uppdaterad: 2023-06-30