Föräldrainformation

Det är bra som förälder att veta att det tar olika lång tid för olika barn att lära sig simma.

Därför är det extra viktigt att lägga vikt vid de små framstegen, även om de kan verka mycket små i vissa fall. Alla barn utvecklas i sin egen takt och det viktigaste är att de får en trygg och säker relation till vatten. Barn som är mycket vattenvana har generellt sett lättare att lära sig simma.  

Det som du som förälder kan göra för att underlätta för ditt barns framtida simkunnighet är att ge barnet så mycket vattenvana som möjligt.  Åk och bada med ditt/dina barn! Hoppa, plaska och skvätt så att de snabbt lär sig att det inte är farligt att komma under vattnet eller att få vatten i ansiktet. Ett barn som är rädd för vatten kommer att spänna sig och vara mycket orolig för att testa nya saker. Stelheten och rädslan kommer i sin tur leda till att det blir svårt att lära sig simma.

En grundtrygghet innebär att barnet är "mjukare" i vattnet och får lättare för sig än de barn som är rädda.

Använd helst bara "armpuffar" på barn upp till 4 år gamla. Äldre barn behöver lära sig rätt vattenläge och tyvärr hjälper inte armpuffar till med detta. Ju tidigare de lär sig bra glidläge i vattnet desto bättre för simkunnigheten. 

Tänk gärna på att i grundskolans läroplan står följande rörande betyg i idrott; "Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge" (www.skolverket.se)

Ni som föräldrar kan, genom tidig lek och vattenvaneträning, hjälpa era barn att klara de 200 meter som krävs i Årskurs 6 för att få betyg i idrott. 

Att lära sig simma och ta märken ska först och främst vara roligt. Stötta ditt/dina barn i inlärningsprocessen och se positivt och beröm även de minsta framstegen.

Skulle ni ha några ytterligare frågor kan ni kontakta oss via mail eller telefon.

  • Inga simskolor körs under höst, jul, sport och påsklov.  
Sidan uppdaterad: 2023-02-07