Rehabilitering

Rehab är en del i kommunens rehabverksamhet och fungerar som ett komplement till hemrehabteamets verksamhet. Till Rehabenheten kommer man oftast efter en vistelse på sjukhuset.

Hemtjänst

Riktlinjerna för vem som behöver komma till Rehabenheten och vem som erbjuds rehabilitering i hemmet utgår från:

 
  • Patientens omvårdnadsbehov
  • Bostadens utformning
  • Trygghet och säkerhet

Behov av vistelse på Rehabenheten utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och bedöms av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Innan återgång till hemmet sker alltid en planering av fortsatta insatser.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14