Älgjakt på Hammarö

Måndag 8 november startar 2021 års älgjakt på Hammarö. Den beräknas hålla på fram till fredag 12 november. Älgjakten på Hammarö förläggs alltid en månad senare än vad som är normalt i övriga Sverige för att minska störningen på det rörliga friluftslivet. Vi är tacksamma om Hammaröbor och andra besökare för allas säkerhet minimerar närvaron i skog och mark under denna period. Tänk även på att under jakten rör sig djuren mer än vanligt så var uppmärksamma i trafiken och ta det lite extra försiktigt.

Jägare med gevär på ryggen
Jägare utrustad för jakt

Varför jagar vi älg?
Varje år skjuts ett viss antal älgar på Hammarö. Det är Länstyrelsen som ger jaktklubben i uppdrag att skjuta ett antal djur baserat på markens storlek och tillgången på älg. I år får man skjuta 5 vuxna och 5 kalvar på Hammarö vilket är ungefär det antal som det har varit de senaste åren. Det är viktigt att hålla älgstammen lagom stor på ön. Detta gör att trafikolyckorna där älg är inblandad blir betydligt färre och att betesskador på skog och i trädgårdar blir mindre. Dessutom får vi en fin älgstam i vår skog.

Tänk på säkerheten
Jakten pågår på hela Hammarö men är som intensivast på Vidön och den södra delen av Hammarö. 
För allas säkerhet ber vi er att i största möjliga mån undvika att vistas i skogen under veckan. Om du händelsevis behöver vara i skogen är det viktigt att du har på dig kläder som gör att du syns, exempelvis varselkläder. 
Du kan använda motionspåren vid Kilenegården och Mörmoskogen under veckan.

Hälsning från Hammarö Jaktvårdsklubb
På Hammarö är det Hammarö Jaktvårdsklubb som sköter om älgjakten. Klubben bildades för snart 100 år sedan och har idag 100 medlemmar. På älgjakten deltar cirka 50 jägare. Det är även några av klubbens medlemmar som ansvarar för eftersök vid olyckor med vilt på ön. Klubben vill även passa på att tacka markägarna. Genom ett bra samarbete säkerställer vi tillsammans en ökad trafiksäkerhet, minskade skador på skog och trädgårdar samt att vi bibehåller en fin älgstam.

Sidan uppdaterad: 2022-08-18