Om upphandling

Offentliga verksamheter, som Hammarö kommun, får inte köpa varor och tjänster från vem som helst, även om det ibland kan upplevas som att det hade varit enklare. Vi måste följa de bestämmelser och lagar som finns för inköp inom offentlig sektor.

Laptop med en faktura på skärmen

Det innebär att vi som kommun, vars inköp är finansierade med allmänhetens pengar, måste följa striktare regler än privata aktörer behöver. Vi kan inte heller, även om vi hade velat, vända oss direkt till en tidigare leverantör eller någon som vi hört gott om när vi gör våra inköp.

Lagen om offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och ska värna den fria konkurrensen och ge Hammarö kommun och andra upphandlande myndigheter möjlighet att göra inköpen så kostnadseffektiva som möjligt. 

Följer principer

Fem grundläggande principer har tagits fram för att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på den europeiska marknaden och hushålla med våra skattemedel, samt bibehålla förtroendet för de offentliga verksamheterna. 

För att följa principerna och tillhörande regler vid inköp behöver kommunen upphandla. Alla företag som uppfyller kraven i upphandlingen kan sälja sina varor och tjänster till kommunen. Vi på köparsidan ska alltid förhålla oss objektiva och neutrala till alla som vill bli leverantörer. Hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet och proportionalitet.

Läs mer om de grundläggande principerna här.

Tips på ytterligare läsning om upphandling

Upphandlingsmyndigheten verkar för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling.

Konkurrensverket bedriver tillsyn och arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en anbudsskola i två delar, som du kan se här: Del 1 och del 2.

Sidan uppdaterad: 2023-05-04