Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens arbete stöds av lagar inom områden som miljö- och hälsoskydd samt plan- och bygg. Prövning och tillsyn sker även genom livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, lagen om civilt försvar och lagen om brandfarliga varor.

Personer som bygger.

Enligt det reglemente som kommunfullmäktige fastställde i december 2002 är miljö- och byggnadsnämnden en renodlad myndighetsnämnd som svarar för den prövning och tillsyn som kommunen ska genomföra.

Ledamöter och ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli månad.
Klicka här för Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 2019-2022.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-08-05