Tillgänglighetsredogörelse för hammaro.se

På den här sidan beskriver vi hur hammaro.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Hammarö kommun som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.
Skicka e-post till Hammarö kommun med synpunkter på tillgängligheten på info@hammaro.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från Hammaro.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka.
Skicka e-post till kontaktcenter@hammaro.se med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat.

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.
Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGG 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades i sin nuvarande form 2016. Webbplatsen är uppdaterad utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A- och AA-nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vissa problem som upptäckts rör delar av webbplatsen där vi planerar att utveckla nytt inom en snar framtid. De problemen får därför vänta. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte påverkar användningen eller funktionerna på webbplatsen på ett allvarligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

På webbplatsen finns följande brister, som vi har kännedom om 

Dokument/ publikationer

Våra dokument finns som pdf:er och många av dem är inte tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Vår ambition är att tillgänglighetsanpassa dokumenten i samband med att dom revideras eller ersätta dem med passande e-tjänst.

System och e-tjänster

Några av de system och e-tjänster som du kan logga in till eller som vi länkar till via vår webbplats uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, knappars storlek, viss formatering samt kod.

Åtgärd: Vi har i dag begränsad påverkansmöjlighet på tjänsternas utformning. Vid framtida upphandling kommer vi att ställa krav på tillgänglighet enligt lagen.

Andra brister vi har kännedom om:

  • Dokument saknar beskrivande namn
  • Länkar har inte alltid särskiljande namn

De här bristerna kan påverka användare som har behov av hjälpmedel för webbnavigation, exempelvis stöd i form av talsyntesverktyg eller andra verktyg som gör det möjligt att få innehållet presenterat på ett alternativt sätt.

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet. Den senaste granskningen genomfördes under perioden juni-augusti 2020.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt, med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.

Sidan uppdaterad: 2022-11-10