TRIS- team Hammarö

Har du behov av stöd i att samordna dina kontakter med vården och kommunen? Då kan TRIS-teamet hjälpa till.

En cykel parkerad vid sidan av vägen.

TRIS står för Tidig Rehabilitering I Samverkan och har under åren 2017–2020 bedrivits i projektform, finansierat av Samordningsförbundet Samspelet men är nu helt implementerat i ordinarie verksamhet.

TRIS-Hammarö består av ett Team vilket sammanhålls av kommunens Rehabkoordinator. Teamet består av representanter från Hammarö kommun, Skoghalls vårdcentral och från Psykiatriska Öppenvården i Karlstad. Alla har god erfarenhet av samverkan samt ett upparbetat samarbetsklimat som bidrar till att hitta lösningar där svårigheter uppstått.

Personer vars frågor tas upp samtycker till att TRIS-teamet genomlyser deras situation utifrån önskad frågeställning, för att se möjligheter till hållbara lösningar. Personen väljer själv om denne vill delta i möten eller få återkoppling efteråt. Arbetssättet upplevs positivt av individen själv och av deltagande handläggare

Frågeställningar till TRIS teamet kan inkomma via alla deltagande parter eller den enskilde själv. Det kan gälla allt från förtydligande och kartläggning av aktuella planeringar till specifika frågor eller om något inte fungerar som önskat. Det krävs en påskriven samtyckesblankett för att Teamet ska ha möjlighet att samverka i personärenden. Generella eller avidentifierade frågeställningar är även de välkomna.

Kommunens Rehabkoordinator arbetar på Arbetsmarknadsenheten (APH) där TRIS-teamet används som en tvärprofessionell förstärkning på vägen att stötta den enskilde på väg mot bättre hälsa och egen försörjning.

För mer information kontakta
Kristin Sundgren, Rehabkoordinator
Mejla till: kristin.sundgren@hammaro.se
Ring till: 054-515341

Sidan uppdaterad: 2024-02-08