Vår värdegrund

Här i Hammarö kommun har vi en gemensam värdegrund som våra medarbetare har tagit fram tillsammans. Det innebär att vi alla strävar efter samma mål. Vår värdegrund sammanfattar de värderingar vi står för och vill leva efter. Värderingarna genomsyrar allt vi gör, ger oss kraft och energi och vägleder oss i det vardagliga arbetet.

vardegrund.png

För din skull

Jag finns här för din skull. I mötet mellan oss är jag närvarande.
Du ska känna dig trygg i att jag lyssnar och visar hänsyn.
Jag ser dig och de behov just du har.

Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre än var och en för sig. Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt. När vi ger utrymme för varandras olikheter tar vi chansen att växa. Tillit och trivsel skapar vi gemensamt när vi alla tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det. Vi ser möjligheter och prövar nya vägar i de uppgifter vi utför i vardagen.

Framtiden är vår

Framtiden är vår att utforska. Vi är nyfikna och vill driva Hammarö framåt. Utveckling sker när vi engagerar oss i att bli bättre. Det vi gör idag ska hålla över tid och stärka morgondagens Hammarö. Vi väntar inte på det som kommer, vi är där och skapar vår framtid.

Läs mer om vårt arbete med att ta fram värdegrunden här

Sidan uppdaterad: 2021-01-26