Lägersommar på Hammarö

Lägersommar på Hammarö är samlingsnamnet på fyra olika lägerverksamheter som Hammarö kommun kommer att arrangera med start sommaren 2022.

Barn och vuxna sitter vid eld och grillar korv.

Lägersommar 2022

Utifrån fullmäktigemålet att Hammarö ska bli Sveriges friskaste kommun 2030 har politiken skjutit till medel för att arrangera tre nya lägerverksamheter i sommar. De olika lägren kommer att rikta in sig mot olika åldersgrupper, barn födda 2009-2015 (6-13 år), ungdomar födda 2004-2008 (14-18 år) och nytt för i år är att åldersgruppen seniorer födda 1947 (från 75 år) och tidigare kommer att ingå i lägerverksamheten. Även sommarsimskolan kommer att ingå i konceptet Lägersommar på Hammarö. 

Information och anmälan till läger
Lägersommar för barn, ungdomar och seniorer startar vecka 24 och sommarsimskolan startar vecka 30. Nedan kan ni läsa om tid, plats och innehåll för de olika lägren och hur anmälan går till.  

Sidan uppdaterad: 2022-04-04