Rätt teknik vid eldning

Tekniken på området har gått framåt de senaste åren. Det är stor skillnad att elda ved i en 40 år gammal kombipanna jämfört med att elda pellets i en modern "miljögodkänd" vedpanna. Modern teknik ger betydligt mindre utsläpp. Med rätt eldningsteknik påverkar du också utsläppen till det bättre.

Rätt teknik vid eldning

Med bästa teknik kan vedeldning vara ett bra alternativ till exempelvis direktverkande el eller olja. 
Tänk bara på att en braskamin, kakelugn eller liknande inte ska användas för basuppvärmning, utan endast som ett komplement och för trivseleldning.

Till vedpannan ska det kopplas väl isolerade ackumulatortankar, på 1 500-2 000 liter, för att bättre nyttja pannans effekt och för att slippa strypeldning. 
Ackumulatortankarna gör att du inte behöver elda mer än en gång per dygn. Eldstaden i pannan bör vara keramisk och arbeta med så kallad omvänd förbränning.

Har du inte bästa teknik, bör du inte elda i tätbebyggda områden. Risken är då stor att grannarna störs. 
Är det mycket nära till grannarna kan även "miljögodkänd" teknik orsaka störningar och andra uppvärmningskällor är då att föredra.

Eldningsteknik

Det finns ett samband mellan utsläppen av kolväten och temperaturen i eldstaden.
Utsläppen är normalt sett betydligt större innan eldstaden har uppnått rätt förbränningstemperatur. Detta talar för att eldning i så stor utsträckning som möjligt bör ske i ett sammanhang, dvs. med så få uppstarter som möjligt.

Det är vikigt att man får ordentlig fyr och eldar med tillufts- och rökgasspjäll öppna.
Man kan iaktta röken för att bedöma eldningstemperaturen. Om det ryker vitt eller mörkt direkt ur skorstensmynningen är temperaturen sannolikt för låg. 
Röken ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstenstoppen. Röken är nästan osynlig vid varmt väder om man eldar på rätt sätt och vitaktig vid kallt väder.

Sammanfattningsvis:

 • Veden ska vara torr (max 20% fukt), ren och lagrad minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden. Elda ej med okluven ved!
 • Tänd på rätt sätt! 
  Nya rekommendationen är att att man ska tända från toppen. Denna teknik har visat sig kunna minska utsläppen med upp till 50%!
  Läs mer om hur du gör på Naturvårdsverkets hemsida
 • Se till att lufttillförseln är god. 
  Strypeldning är förkastligt. Dels ökar tjärbildning i skorsten med ökad risk för skorstensbrand. Dels ökar utsläppen av skadliga ämnen.
 • Se till att ha ordentlig glödbädd. 
  Raka ihop glöden inför varje nytt bränsleinlägg.
 • Titta på röken! 
  Den ska vara nästan osynlig om det är rätt. Är temperaturen under nollstrecket ska röken vara vit. 
  Röken ska vara i det närmaste luktfri när du eldar rätt. 
 • Sota ofta! 
  Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga skorstensfejarmästaren vad som ska gälla för din anläggning.
 • Tänk på vädret! 
  Undvik att tända en brasa om väderförhållandena är dåliga. Tag hänsyn till grannarna i vindriktningen.
  Tänk på att kalla dagar med svag vind, kan röken slå ned och stanna kvar i grannskapet (läs mer om fenomenet som kallas inversion).
 • Visa hänsyn!
  Var uppmärksam på var luftintagen på intilliggande bostadshus finns. Speciellt uppmärksam bör du vara om någon närliggande byggnad har mekanisk till- eller frånluft.

Tänk också på att en skorsten byggd för oljeeldning, inte utan vidare går att använda för vedeldning. 
Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din skorsten.  

Sidan uppdaterad: 2022-10-06