Omställningen till God och Nära vård

Det pågår en stor omställning inom Svensk hälso-och sjukvård. Omställningen går ut på att tillsammans med invånarna samskapa och flytta fokus till att arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. För att lyckas med det behöver man sätta personen och dennes behov i centrum. Detta arbete pågår i hela Sverige och så klart också på Hammarö.

Tecknad bild som visar målbild för Värmland avseende omställningen till god och nära vård

Om vi ska bli duktiga på att sätta individen och dennes behov i centrum måste vi arbeta mer personcentrerat och vi behöver vara jätteduktiga på att samarbeta för att kunna möta alla unika behov, och vi måste fråga: Vad är viktigt för dig? För att lyckas. Gå gärna in under rubriken Vad är viktigt för dig och hjälp oss genom att svara på några enkla frågor. 

Det behöver också ske en omställning i kommunen så att vi kan erbjuda mer kunskap till invånarna så att de själva kan ha makten över sitt liv i så stor utsträckning som möjligt oberoende på om man är sjuk eller frisk. Därför kommer socialförvaltningen tillsammans med olika samarbetspartners hålla Teamträffar i foajén på Folkets hus sista fredagen i varje månad under våren och hösten. Läs mer under rubriken Tematräffar på Folkets hus. 

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare från 0-120 år, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånarna och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande.

Informationsbroschyr om Nära vård.

Nära vård from Region Värmland on Vimeo.

Kontakt

Här finns kontaktinformation för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-10-31