Stöd till våldsutsatta och våldsutövare

Det finns stöd att få om du själv eller någon annan i din närhet är utsatt för hot eller våld. Vi har också stöd som riktar sig till dig som utsätter andra för hot, våld eller övergrepp.

Barn med en luva uppdragen över huvudet, tittar ner i marken

Ingen ska behöva känna sig rädd eller hotad. Ingen ska bli slagen, våldtagen eller tvingad till sexuella handlingar. Därför har vi olika insatser riktade till både våldutsatta och våldsutövare. 
Kontakta mottagningsenheten på individ och familjeomsorgen i Hammarö. Där jobbar socialsekreterare som erbjuder hjälp och stöd utifrån din situation. Vi samarbetar med bland annat Polisen, Brottsofferjouren och andra organisationer. Du kan vara anonym om du vill. Behöver du akut hjälp när kontoret är stängt vänder du dig till socialjouren. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning ring 112.

Socialjouren

Kontakt: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.  

Söndag - torsdag klockan 16.30-24.00, beredskap i hemmet fram till klockan 06.00
Fredag - lördag klockan 16.00-01.30, beredskap i hemmet hela dygnet 


Alla kvinnors hus

Kontakt: 054 - 18 30 34
Kvinnofridslinjen
Kontakt: 020-50 50 50
Kvinnojouren i Karlstad arbetar för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och övergrepp ska bli väl omhändertagna, bli sedda och få bästa möjliga skydd, stöd och hjälp.

 • Om du är utsatt för hot, misshandel (psykisk, fysisk, sexuell eller ekonomisk) och behöver stöd och någon att tala med.
 • Om du snabbt behöver skyddat boende.
 • Självhjälpsgrupper för dig som varit utsatt.
 • Du kan vara anonym om du vill, vi har tystnadslöfte och är inte knutna till någon myndighet.Samtalsakuten

Kontakt: 054-540 11 00
samtalsakuten@karlstad.se
SamtalsAkuten vänder sig till människor i akut livskris. Om du drabbas av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv, kan SamtalsAkuten erbjuda en möjlighet att bearbeta den uppkomna krisen.

Krismottagningen för män

Kontakt: 054-540 11 10
krismottagningenforman@karlstad.se

Vänder sig till dig som är man och har behov av samtalsstöd. Om du behöver hjälp med att hantera aggressivitet, problem i nära relationer eller andra livskriser som du vill tala om har du möjlighet att göra det antingen med en manlig eller kvinnlig samtalskontakt. Din första kontakt sker via telefon och du kan vara anonym. Kostnaden för varje besök är 120 kr.

KAST Värmland

Kontakt: 0200-290900
kastvarmland@karlstad.se
KAST Värmland vänder sig till dig som är över 18 år, är boende i Värmland och som behöver hjälp för att du köper sexuella tjänster. KAST Värmland erbjuder individuella krissamtal. Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga och den som söker oss hör själv av sig via e-post eller telefon. Varje samtal är femtio minuter och kostar 120 kr.

Brottsofferjouren Värmland 

Kontakt: brottsofferstöd 054 – 18 28 88, 
Stöd i domstol 054 – 18 75 75, info@varmland.boj.se
Brottsofferjourens telefoncentral – 116 006

Brottsofferjouren Värmland är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss. Vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd. Vi erbjuder:

 • Medmänskligt stöd och vägledning under hela rättsprocessen.
 • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
 • Stöd vid eventuell rättegång.
 • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Kontakt: 070-788 59 31
diskriminering@bfciv.se
Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad? Kontakta Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Vi arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och ger dig kostnadsfritt råd och stöd. Vi har tystnadslöfte och rådgivning kan ske via telefon, e-post eller ett personligt möte.

Vittnesstöd

Kontakt: 054-18 75 75
vittnesstod@varmland.boj.se
Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Rådgivningen Stella

Kontakt: 0735 - 84 91 45
stella@varmland.boj.se
Stella erbjuder stöd och rådgivning till individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Även anhöriga eller närstående kan få stöd och råd.

 • Enskilda samtal och rådgivning till stödsökande
 • Kartläggning av individens situation och behov
 • Riskbedömning
 • Individuell handlingsplan
 • Förmedla kontakter
 • Uppföljning 
 • Rådgivning i enskilda ärenden

 

BRIS - Barnens rätt i samhället 

Telefon: 116 111
Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Om du vill kan du också mejla till vuxna på BRIS-mejlen. Ingen kan se där heller vem du är, men du behöver registrera dig för att kunna mejla.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-03-30