Jordbruksarrenden

Hammarö kommun har ca 49 ha jordbruksmark fördelat på 5 fastigheter som idag används för odling, vall och bete. Kommunens önskemål är att huvuddelen av vår jordbruksmark ska användas i aktivt brukande.

I dagsläget är all vår jordbruksmark utarrenderad.  

Vi har ingen kö för jordbruksarrenden men du kan göra en intresseanmälan för kommande lediga arrenden.

 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2020-02-03 arrenderas jordbruksmaken ut till en kostnad om 1200 - 1800 kr/ha.

Ekologiskt jordbruk är önskvärt.

Hammarö kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

Sidan uppdaterad: 2023-08-30