Adresser

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för nytillkomna adresser och ändring av befintliga adresser. I samband med byggnation av nya områden sker namnsättning av vägar i samråd med hembygdsföreningen då namnen i många fall får en historisk anknytning till platsen eller området. Beslut om namn tas av kommunstyrelsen.    
Finns redan vägnamn eller annat adressnamn ges ett nummer (även på landsbygden) för tillkomna hus/platser.   

 

 
Sidan uppdaterad: 2020-05-15