Invasiva främmande arter

Det finns ett antal växt- och djurarter som är klassade som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Dessa är upptagna på en förteckning (EU-listan) vilket innebär att det är enligt lag förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta eller sätta ut dessa i naturen.

Film om invasiva arter från Naturvårdsverket

Invasiva växtarter på Hammarö

På Hammarö arbetar vi med att begränsa spridning av:

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

 

Rapportera in fynd

Vi vet att dessa växterna finns i vår kommun och vi vill gärna att du rapporterar in dina fynd och observationer till invasivaarter.nu

Bekämpning och utrotning

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa invasiva arter på sin mark men bekämpningen kan se olika ut beroende på hur stora bestånden är och vilken art det gäller.

De olika arterna växer och sprider sig på olika sätt vilket innebär att de ska bekämpas på olika sätt. 

Avfallshantering

När man har tagit bort invasiva växter ska detta avfall läggas i brännbart, inte i komposten, för att förhindra ytterligare spridning. Lägg avfallet i dubbla plastsäckar och släng i brännbart. Någon säck kan du lägga i din gröna soptunna, är det flera säckar åker du till återvinningscentralen. Där anmäler du hos personalen att du har med dig invasiva växter så visar de dig till containern där avfallet ska läggas.

Vad kan du göra som privatperson?

Du som privatperson kan också hjälpa till genom att känna till arterna och riskerna med dem och hjälpa till att förhindra vidare spridning. Det kan du göra genom att:

  • inte köpa hem växter som är invasiva
  • vara uppmärksam på vad du har hemma på tomten
  • inte tippa trädgårdsavfall i skogen
  • försluta avfall från invasiva växtarter väl och köra det till förbränning
Sidan uppdaterad: 2023-06-01