Omsorg på obekväm tid

Under 2017-2018 genomfördes en försöksverksamhet med omsorg på obekväm tid. Utvärderingen från perioden visar att behovet inte varit omfattande. Inför 2019 togs beslutet att inte fortsätta med denna verksamhet. Omsorg på obekväm tid är inte lagstadgad. För behovsinventering mottager vi dock gärna er ansökan.

Pojke och flicka kramar varandra

Har du/ni arbetstid/studietid som omfattar s.k. obekväma arbetstider kan du/ni ansöka om omsorg på obekväm tid. Verksamheten kan erhållas från tidigast 1 års ålder fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansökan om omsorg på obekväm tid görs till Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen på särskild blankett. 

Handlingar som ska bifogas ansökan om omsorg på obekväm tid:

  • - Ansökan om omsorg på obekväm tid
  • - Anställningsintyg som styrker vårdnadshavares anställning på obekväm arbetstid
  • - Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker arbetstid
  • - Vistelsetid/schema för barnet

 

Har ni frågor om omsorg på obekväm tid, kontakta gärna oss på bildningsförvaltningen

Telefon: 054-51 50 00
Mejl: bin@hammaro.se 

 

Sidan uppdaterad: 2020-05-05