Fiske och jakt

Man som fiskar.

Sportfiske

Fiske med handredskap (exempelvis kastspö och metspö) är tillåtet på Vänern och runt Hammarös stränder. I Klarälvens deltaland är det fritt handredskapsfiske söder om Borgmästarbron i Karlstad. Särskilda fiskeplatser finns iordningställda.
Här kan du läsa mer om att fiska i Klarälven (extern länk till Nedre Klarälvens Fiskevårdsområde).

Fiskevatten

Hammarö kommun äger en hel del fiskevatten. Vattnen är utarrenderade till Hammarö Fiskeriförening som i sin tur upplåter vattnen till sina medlemmar för nätfiske. För att bli medlem i Hammarö fiskeriförening måste man vara folkbokförd i Hammarö kommun. Om du är intresserad av medlemskap kontakta föreningens ordförande Alvar Eriksson, 0570 - 46 12 10, eller kassören Erik Kilman, 070 - 583 28 59.


Märkta fiskar

Glöm inte att rapportera in fångster av märkta fiskar. Mer information om vilka arter som märks, hur själva märket kan se ut och vilka uppgifter som skall rapporteras in finns på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida.
Här kan du läsa mer om fiskmärkning (extern länk till Sveriges lantbruksuniversitet)

Hållbar fisketurism i Vänern 

Inom projektet HåV – Hållbar fisketurism i Vänern har det tagits fram en digital fiskekarta för strand- och stadsnära fiske runt Vänern. Kartan syftar till att tillgängliggöra och informera om fiske och fiskeplatser runt Vänern. Kartan omfattar än så länge fiskeplatser i Karlstad-, Hammarö-, Kristinehamn-, Mariestad och Vänersborgs kommuner.

Här når du den digitala fiskekartan och kan läsa mer om projektet HåV. 

Sidan uppdaterad: 2024-01-03