Återanvändbara muggar och matlådor

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya krav för verksamheter som serverar mat och dryck att erbjuda återanvändbara muggar och matlådor. Dessa regler och krav har införts för att minska klimatpåverkan i form av mindre resursförbrukning och nedskräpning i naturen. 2026 kommer kraven att skärpas ytterligare.

Vilka omfattas av kraven?

Kraven gäller dig som i genomsnitt serverar mat och dryck i mer än 150 engångsförpackningar per dag. Genomsnittet beräknas utefter hur många engångsförpackningar som tillhandahålls under de dagarna ditt försäljningsställe har öppet under ett kalenderår. Du får alltså fortfarande använda engångsförpackningar, men du måste kunna erbjuda flergångsförpackningar som ett alternativ till kunden.

Krav som ska uppnås

  • Om din verksamhet är påverkad av de nya kraven behöver du se över ditt utbud av engångsförpackningar och se till att du kan erbjuda flergångsförpackningar.
  • De återanvändbara muggar och matlådor som ska erbjudas ska vara sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
  • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om:
    - den miljöpåverkan som användningen av engångsförpackningar har och
    - vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av engångsförpackningar.

För mer stöd och information gå till: Naturvårdsverkets hemsida.

Vilka omfattas inte av kraven?

Kraven gäller inte dig som tillhandahåller färre än 150 engångsförpackningar per dag. Det gäller inte heller dig som tillhandahåller engångsförpackningar som helt består av papper eller kartong som inte har kemiskt behandlats på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. För att veta om dina engångsförpackningar innehåller plast eller har behandlats kemiskt kan du kontakta din leverantör av förpackningarna.

Engångsförpackningar gjorda av både papper och plast

Många engångsförpackningar är gjorda av både papper och plast. Sådana typer av förpackningar ska räknas in i den totala mängden förpackningar som tillhandahålls då en del av förpackningen består av plast.

Krav på flergångsförpackningar skärps 2026

Från och med den 1 januari 2026 skärps kraven ytterligare, då måste alla som tillhandahåller över 75 engångsförpackningar per dag följa kraven.

Sidan uppdaterad: 2024-01-08