Tillståndsändring

Hammarö kommun vill utöka tillståndet för hantering av farligt avfall vid Hammarö återvinningscentral. Idag begränsas tillståndet till att verksamheten får ta emot 400 ton farligt avfall per kalenderår, och vi kommer att ansöka om en tillståndsändring för att i stället ta bort begränsningen helt. Utöver detta kommer vi även yrka för en villkorsändring för att ta bort kravet på att installera en oljeavskiljare.

Läs mer i spalten till höger där relevanta bilagor finns upplagda.

Sidan uppdaterad: 2022-01-04