Avgifter, regler och abonnemang

Det abonnemang som flest hushåll i vår kommun använder är 190 liter-kärl med tömning varannan vecka. 

Vill du lämna annat avfall än hushållsavfall på återvinningscentralen kan du behöva betala.

Du kan själv påverka din sophämtningsavgift. Ju mer du sopsorterar, återvinner och komposterar desto billigare blir det för dig. Du kan minska din renhållningsavgift genom att bland annat:

  • sortera ut matavfall för kompostering
  • byta kärlstorlek till ett mindre kärl
  • dela kärl med grannen eller gemensamt på gatan/området 
Sidan uppdaterad: 2023-01-03