Hämtning restavfall

Här hittar du allmän information om sophämtningen i Hammarö kommun. Den praktiska hämtningen utförs av Prezero Recycling AB, medan kundtjänst och fakturering sköts av Hammarö kommun.

När hämtar vi dina sopor?

I tömningsschemat kan du se när soporna blir hämtade just hos dig. Klicka på följande länk för att se schemat på vår hemsida: Tömningsschema 2022.

Extratömning

Ibland genererar vi mer avfall än vanligt till exempel vid besök av många gäster eller i samband med högtider. Om du bedömer att kärlet inte räcker till innan nästa ordinarie tömning kan du mot en kostnad begära extra tömning av ditt kärl. Hör i så fall av dig till kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, så hjälper de dig beställa.

Att tänka på kring ditt säck- och kärlavfall

  • Håll kärlet rent för att undvika lukt och skadedjur
  • Håll vägen till kärlet snöfri för att underlätta hämtning
  • Säcken med avfall ska inte väga över 15 kilo (ur arbetsmiljösynpunkt)

Placering av kärl:

Sidan uppdaterad: 2022-12-08