Anmälan

Här kan du läsa om vilka handlingar som ska skickas in tillsammans med anmälan för olika typer av ärenden. Själva anmälan gör du enklast med vår e-tjänst.

Installation av eldstad och braskamin

  • Planritning, där eldstadens placering framgår
  • Fasadritning, där skorstenens placering framgår
  • Sektionsritning

 Vi prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns. 

Anmälan enligt Attefallsreglerna

  • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500.
  • Planritning i skala 1:100.
  • Fasadritningar med marklinjer i skala 1:100.


Övriga anmälningsärenden

Kontakta miljö- och byggförvaltningen, så kan vi informera om vilka handlingar som krävs för olika typer av anmälan.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-12