Lillängshamnens parkering

Lillängshamnen är, med sin gästhamn, vandringsstråk, badplats och restaurang, ett välbesökt resmål på sommaren. I området finns det ett flertal olika parkeringsformer som är anpassade till de olika besökarna.

Båthamn med flera båtar, i bakgrunden syns flera lägenhetshus och ett vattentorn

10 minuters parkering

10 min parkeringen finns i anslutning till båtplatserna och ska användas enbart för i och urlastning av båt.

12 timmars parkering

Parkeringen är för tillfälliga besökare i området.

7 dygns parkering

Parkeringen är tillgänglig under sommarsäsongen och finns bakom båthusen. Den är främst tänkt för besökare som behöver parkera längre tid, till exempel sommarstugeägare och båtägare som åker ut med sin båt. Besökare får självklart så kortare tid än 7 dygn.
Du kan självklart parkera din båttrailer om du kopplar lös den och den kan stå max 7 dygn på parkeringen (samma som din bil)


 

Sidan uppdaterad: 2023-06-27