Lantbruk

Miljölagstiftningen reglerar hur lantbruk ska skötas för att inte skada människans hälsa och miljön negativt. Lantbruk påverkar miljön på olika sätt bland annat genom sin hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel eller läckage av fosfor och kväve som kan påverka vattenområden. Hammarö kommun är ett nitratkänsligt område vilket bl.a. ställer högre krav vad gäller lagring och spridning av gödsel. Kommunen är tillsynsmyndighet för de flesta gårdar.

Vid lantbrukstillsyn enligt miljölagstiftningen går vi bland annat igenom gödselhantering, spridningsarealer, hantering av eventuella bekämpningsmedel, avfallshantering och förvaring av diesel- och eldningsolja.

Du som lantbrukare kan även få hjälp av miljö- och byggnadsförvaltningen med frågor som rör din verksamhets hantering av gödsel, kemikalier, avfall, döda djur med mera.  

Sidan uppdaterad: 2023-03-20