Strandområden med tillgänglighet till Vänern

Pappa och två barn leker vid klipporna

Dessa badplatser är inte kommunala och sköts inte kontinuerligt. Observera allemansrättens skyldigheter. 

 

Askhult

Mycket vackra berghällar. Fin utsikt över vattnet. Här är det inte barnvänligt och vid sydvästlig vind är det troligen kraftig sjögång. Det finns inga parkeringsplatser här. Gångavstånd från väg är cirka 100 meter.   

Benaområdet

Inom planområdet "Bena" finns vissa partier mark som är allmänsrättligt tillgängliga. Avståndet från väg till strand är 100 meter och parkeringsmöjligheterna är minimala.

Boholmen

Vid vindkraftverket. Inte särskilt vackert men intressant. Här finns begränsade parkeringsmöjligheter cirka 500 meter från udden. Ligger nära den "luftande" dammen och industriområdet. Åtkomligt med cykel.

Bonäsleden

Vandringsleden från Kilene till Bonäsudden löper i stort sett parallellt med stranden men cirka 100 meter från Vänern. Strandpartierna har varierande kvalitet. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: "Nu böler Bonästjurn, nu blir det stôrm". Ljudet man hör är från bränningarna, när de bryter mot udden låter det som när en tjur bölar.

Brännäs

Mest klippor men även en mindre sandstrand. Här är det barnvänligt men det saknas parkeringsmöjligheter för bilar.

Eludden

Här gäller samma beskrivning som vid Påsudden. Avstånd till parkeringsmöjligheter är cirka 900 meter.

Getudden

Stranden är åtkomlig från Lillängshamnen och från Prästgårdsvägen. Här är det vackert men rätt så nedslitet.

Grytudden

Enastående strandparti med utsikt över Vänern och med barnvänligt bad. Nära till parkeringsplats och lättillgängligt med cykel.

Hammars Uddes östra strand

Här är det varierande strandtyp. Både berg och sand. Hit når man lättast med cykel eller till fots. Parkeringsplatser finns vid Hammarö kyrka cirka 1000 meter från Hammars Udde.

Kiviksudden

Brant och relativt svårtillgänglig strand med gammal grov blandskog nära inpå stranden. Långt att gå från väg och här är det inte lämpligt för bad.

Kråkudden

Enastående bergshällar. Tämligen stora ytor och ostört läge. Här är inte barnvänligt. Dåligt med parkeringsmöjligheter. Ligger nära minnesstenen över 1834 års koleraoffer.

Laxdalen

Rudsområdets sydspets är en vacker udde. På grund av bergets form är här svårt att gå och parkeringsmöjligheter för bil saknas helt. Här är det absolut inte barnvänligt.

Lilla Rävösundet

Vacker plats med klippor intill småbåtsled.

Lövnäs

Badplats med gräsyta intill stranden. Mycket lättillgängligt bad med parkering på gatan cirka 150 meter från stranden. Stranden är även tillgänglig vid Lövnäs båthamn.

Möviken

Ett 1200 meter långt strandparti med klippor och block. För att nå stranden måste man gå 1000 meter genom skog som i sin tur är en naturupplevelse. Parkering finns vid Räggårdsviken.

Påsudden

En mycket vacker udde. Det kan vara lite svårt att hitta hit. Här finns en liten sandstrand och en fantastisk utsikt över Vänern.

Rud

Barnvänlig plats vid Värnern med grillplats.

Skage fyr

Intressant naturområde med "urskog", fågelstation, fyrbyggnad, vackra berghällar och storslagen utsikt över "Stor-Vänern". Parkeringen ligger cirka 1 km från fyrbyggnaden.

Strandparken

Parkområde med parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar. Detta är en välbesökt plats. Parken är försedd med bänkar och bord.

Tynäsudden

Detta är en välbesökt plats med bänkar och bord. Goda parkeringsmöjligheter cirka 50 meter från stranden. Utsikt över hamninloppet till Karlstad. Det går att bada här men det är inte barnvänligt.

Västra Skagene

Trevlig allmäning vid Värnern med grillplats. Det är begränsat antal parkeringsplatser i närheten. Observera att det inte är tillåtet att parkera så att räddningstjänsten hindras från att ta sig fram. 

Västra Takene

Tämligen stort område med flata klipphällar. Det saknas väg fram till stranden.

Västra Tye

Här finns klippor med badmöjligheter även för barn. Cirka 100 meter från stranden finns det begränsat parkeringsutrymme.

 

Klicka här för karta över de tillgängliga strandområdena 

Sidan uppdaterad: 2023-08-23