Periodisk läckagekontroll

För att förhindra, snabbt upptäcka och åtgärda läckage av köldmedia, kräver lagstiftningen att köldmedieaggregat kontrolleras för läckage med jämna mellanrum.

Även vid installation eller ingrepp i köldmediautrustning, ska läckagekontroll utföras i samband med arbetet.
Kontrollerna ska alltid utföras av ett certifierat kylföretag och en installatör med personcertifikat.
Certifieringsorganet INCERT kan ge dig mer information om vilka kylföretag och personer som är certifierade.

Hur ofta läckagekontroll ska ske, beror på mängden köldmedia och vilken koldioxidekvivalent köldmediet har.

 Läckagekontroll ska ske enligt följande intervall:

 
CO2-ekvivalent Periodicitet Med installerat larm
5-50 ton 12 månader 24 månader
50-500 ton 6 månader 12 månader
>500 ton 3 månader 6 månader

Vid läckage, ska utrustning (aggregat) kontrolleras inom en månad efter det att ett läckage har åtgärdats, för att bekräfta att reparationen fungerat.

Hur beräknar man ett aggregats koldioxidekvivalent?

Ta aggregatets mängd köldmedia i ton och multiplicera med dess GWP (global uppvärmningsfaktor), så får du köldmediets koldioxidekvivalent.
GWP-värdet för olika typer av köldmedium, hittar du i den europeiska f-gasförordningen (EU 517/2014). 

På sidan www.alltomfgas.se kan du få hjälp att beräkna kontrollintervallet för din anläggning, alltomfgas.se/anlaggningskollen 

Sidan uppdaterad: 2019-11-26