Ankaret

Motivation, stöd & behandling

Vi är till för dig som är boende i kommunen och vill förändra din livssituation och bryta ett beroende som består av alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar. Ankaret erbjuder anhörigstöd till närstående; familjemedlem, vän, kollega/chef etc.

Så här jobbar vi

  • Vi erbjuder samtalsbehandling och stöd individuellt eller i grupp.
  • Behandling syftar till att hitta egna verktyg att hantera problem inom beroende.  
  • Vi erbjuder stöd till anhöriga och familjer.
  • Vi erbjuder stöd och behandling som riktar sig till spelberoende.
  • Vi erbjuder stöd och samarbete till att ingå i en väl fungerande vårdkedja inom vård, hälsa och behandling.

 

Fokus i arbetet är

  • Att stärka och tro på individens egen förmåga till förändring.
  • Att utgå från varje människas individuella behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring.
  • Att ta till vara på eventuella resurser i övrig familj och nätverk i syfte att arbeta med hela människan och dess anhöriga.
  • Att ge hopp om att en förändring är möjlig.

 

Vilka är vi

Vi som arbetar här är alkohol- och drogterapeuter och boendestödjare. Vi har bred kompetens inom arbete med olika beroende, samsjuklighet och med anhöriga.

Man kan göra en orosanmälan anonymt till Individ- och familjeomsorgen genom kommunens växel, genom kontaktvägarna här till höger eller via socialjouren efter kontorstid om man märker att en persons missbruk är av sådan art att hen utsätter sig själv eller andra för allvarlig fara. 

Sidan uppdaterad: 2023-06-15