Revision

Årlig revision

När egenkontrollprogrammet är framtaget, är det största arbetet gjort.
Det viktigaste arbetet efteråt, är att se till att rutiner, kontroller och dokumentation sköts.

Det är lämpligt att varje år revidera egenkontrollen, det vill säga gå igenom programmet med all dokumentation för att kontrollera att allting fungerar som det ska.  

Sidan uppdaterad: 2021-03-24