Alkoholtillstånd

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är, att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Därför har vi lagstiftning som reglerar försäljning och servering av alkohol.

Cider 2 Katarina A.jpg

Kommunen är ansvarig tillsynsmyndighet när det gäller vissa delar av alkohollagstiftningen.

I Hammarö kommun, är ansvaret för tillsynen enligt alkohollagstiftningen uppdelad mellan två olika nämnder:

Sidan uppdaterad: 2020-06-18