Servering och försäljning av alkohol

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken, är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Därför har vi lagstiftning som reglerar försäljning och servering av alkohol.

I Hammarö kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för tillsynen enligt alkohollagstiftningen.

Nämnden tog över hela tillsynsansvaret, från och med 1 juli 2021.

Riktlinjer

Enligt alkohollagstiftningen måste kommunen anta riktlinjer för sin alkoholtillsyn. Nya riktlinjer beslutades därför av miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-24.

I riktlinjerna kan du som exempelvis ansöker om serveringstillstånd, få information om handläggningstider och krav på matutbud med mera.


OBS! Just nu håller vi på att se över informationen om alkoholtillsynen, varför viss information kanske saknas på webben.

Kontakta oss gärna om du har någon specifik fråga, som du inte hittar svar på!
Du når miljö- och byggförvaltningen via kontaktcenter 054-51 50 00 eller via e-post mbn@hammaro.se 

Sidan uppdaterad: 2022-11-01