Försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror, måste du först ansöka om och få tillstånd för försäljning.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan, krävs att du uppfyller lagens krav.

Lämplighet

Du som ansöker om tillstånd ska visa att du, med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

Personer med betydande inflytande

När en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds för sin lämplighet.
Personer med betydande inflytande (PBI) kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare.

Yttrande från Polismyndigheten

Kommunen kan kontrollera om du som sökande, finns med i belastningsregistret.
Finns du med i belastningsregister, kan detta påverka din ansökan för tillstånd att sälja tobaksvaror till konsumenter.

Egenkontrollprogram

Vid ansökan måste du lämna in ett egenkontrollprogram för försäljningen av tobaksvaror.
I ditt egenkontrollprogram ska du beskriva de rutiner som du behöver i din verksamhet, för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror.

Övrigt

  • En tillståndsansökan måste vara skriftlig. På kommunens hemsida finns en blankett för ansökan.
  • Du kan söka tillstånd som gäller tills vidare eller tillfälligt under en bestämd tidsperiod.
  • För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs att en anmälan görs till kommunen.
  • Ändringar i verksamheten, exempelvis nya styrelseledamöter, ny VD eller liknande ska alltid anmälas till kommunen utan dröjsmål. En ny prövning av tillståndet och personernas lämplighet kommer då att göras.

 

Avgifter vid ansökan och anmälan

Aktuella avgifter och instruktioner för hur du gör för att betala hittar du här.
Avgifterna ska betalas in i förskott och återbetalas inte vid avslag av ansökan.

Sidan uppdaterad: 2023-05-03