Anmälnings- och ansökningsavgifter

Vid anmälan och ansökan enligt alkohol- eller tobakslagen, tas avgifter ut.

Avgifterna har beslutats av kommunfullmäktige; Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel samt alkohollagen.
Taxan i sin helhet, kan du läsa här.

Förskottsbetalning

För att vi ska handlägga ditt ärende måste avgiften betalas i förskott.
Gör så här:

  1. Leta upp vilken typ av ärende du ska betala avgift för i listan nedan.
  2. Ange rätt belopp och meddelandetext i meddelandefältet vid betalning. Obs! Detta är viktigt för att vi ska veta att avgiften är betald.
  3. Skicka din betalning till vårt bankgironummer 112-8222.
  4. Skicka in din anmälan eller ansökan.

 

Avgift för: Belopp* Meddelandetext
TOBAK    
Tillstånd stadigvarande försäljning av tobaksvaror 9 968 kr MoB Tobakstillstånd
Tillfälligt tobakstillstånd 5 696 kr MoB Tobakstillstånd tillfälligt
Prövning av ändring av tobakstillstånd 2 848 kr MoB Tobakstillstånd ändring
Anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 424 kr MoB E-cigaretter
     
ALKOHOL - SERVERING    
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 11 392 kr MoB Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader 7 120  kr MoB Serveringstillstånd 3 mån
Prövning av ändring av serveringstillstånd 5 696 kr MoB Serveringstillstånd ändring
Prövning av ägarförändring 4 272 kr MoB Servering ägarändring
Prövning av tillfällig ändring av tillstånd 1 424 kr MoB Servering tillfällig ändring
Ansökan om gemensam serveringsyta 4 272 kr MoB Servering gemensam
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten 8 544 kr MoB Servering tillfälligt till allmänheten
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten - befintligt tillstånd i kommunen 5 696 kr MoB Servering tillfälligt befintligt tillstånd
Ansökan om tillfälligt tillstånd vid pausservering 2 848 kr MoB Servering pausservering
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 424 kr alt.
712 kr**
MoB Servering slutet sällskap
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta 2 848 kr MoB Servering tillfällig gemensam
Prövning av ny lokal vid catering 1 424 kr MoB Servering ny cateringlokal
Avgift för kunskapsprov, per gång och per person 1 424 kr MoB Kunskapsprov "namn"
     
FOLKÖL    
Anmälan om handel eller servering av folköl 1 424 kr MoB Folköl

* Beloppen justerade enligt 2024 års timavgift.
** En första ansökan kostar 1 424 kr. För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader, kostar ansökan 712 kr.

Sidan uppdaterad: 2024-01-05