Grundkarta

Grundkarta för detaljplan tas fram mot timkostnad.

Beställning
Grundkarta beställs i samband med beställning av detaljplan.

Taxa
Framtagningen av grundkarta betraktas som del i myndighetsutövning och är därför momsbefriat.

Grundkarta, kostnad per timme  1 330 kr
Sidan uppdaterad: 2023-03-07