Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Särskilt ansvar har styrelsen för kommunens fysiska planering. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige och genomför dess beslut. Kommunstyrelsen sammanträder cirka tio gånger per år och alla sammanträden är offentliga. 

Ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 

Har du synpunkter eller frågor, skicka gärna ett mejl till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen når du även genom att kontakta kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) eller nämndsekreteraren.  

Sidan uppdaterad: 2023-02-14